informace o projektu

SPECIAL NEEDS DICTIONARY

www.special-needs-dict.com | www.snd-app.com

Slovník alternativní  augmentativní komunikace se slovní zásobou pro každodenní použití v podobě interaktivního  mobilního aplikačního  softwaru.

Zde je nyní aplikace, k tomu, aby dětem s kombinovaným postižením bylo umožněno uvedení do poutavého světa  komunikace v německém a českém jazyce. Aplikace je multiplatformní a je dostupná z libovolného internetového prohlížeče, bez ohledu na to, jaké zařízení používáte,  ať je to počítač, tablet nebo chytrý telefon.

Popis

S mediálním  pomocným prostředkem / aplikace pro alternativní augmentativní komunikace, mohou uživatelé mezi sebou komunikovat v podobě interaktivní mobilní aplikace. Aplikace App / lze také použít v jednotlivých třídách v době vyučování, při individuální péči na školách a doma v rodinách.

Uživatelé jsou intuitivně vedeni pomocí aplikace a slovíčka jsou pečlivě vysvětlena. Jednotlivé kroky jsou při této aplikaci přizpůsobeny každodenní situaci děti. S těmito jsou děti obeznámeny a mají je rády. Děti mohou s úspěchem a zábavou cvičit samostatně, nebo společně s rodiči. 

Tato aplikace byla vyvinuta společně s pedagogy, rodiči a dětmi jako smysluplný a užitečný doplněk k tradičním vyučovacím metodám a principům  s cílem,vyvinout dětem přiměřené úkoly. Jednoduchý grafický design  – vzhled a obsluha aplikace byla speciálně přizpůsobena potřebám dětí s kombinovaným postižením. S více, než 200 slovíčky ve 12 kategoriích každodenního života jsou děti zaváděny ke komunikaci.  Slovíčka lze vyhledávat abecedně a předávat v různých formách dále.

Cílová skupina / uživatelé

Speciální funkcí aplikace je zde osobní použití, - s možností rozšiřování osobní slovní zásoby. Vylíčení slovíček je možné ve třech různých velikostech. Menu je chráněno prostřednictvím nastaveného, omezeného přístupu proti nežádoucím změnám. Menu – obrazovka oznámení může být odpovídaje individuálním potřebám uživatele označeno vlevo nebo vpravo.

Aplikace je určena všem zájemcům, kteří se s tématem „alternativní augmentativní komunikace“ zajímají, nebo mají zcela konkrétní potřebu. Mezi nimi jsou například:

  • Děti s nápomocným důrazem a zaměřením na duševní vývoj
  • Rodiče a rodiny dětí
  • Pečovatelé / učitelé / pedagogové / terapeuty, kteří pracují v zařízeních s pro klienty výše zmíněné cílové skupiny
  • Centra rané péče
  • Mateřské skoly s léčebně-pedagogickým zaměřením
  • Školy s hlavním pomocným zaměřením na duševní vývoj
  • Pečovatelské domy
Gefördert durch den Freistaat Sachsen

ComApp – přeshraniční projekt (C31-1222/3/157 – ZR) pro rozvoj, vyzkoušení a použití mediálních pomůcek pro komunikační podporu a péči o děti s kombinovaným postižením k podpoře meziregionální a přeshraniční spolupráce, jakož i evropské myšlenky.

Projekt  je podporován z prostředků programu Svobodným státem Sasko.

Koordinátor projektu

media project Institut pro IT – a Managementtechnologien gGmbH, Dresden – příprava, provedení  a ukončení  odborného vzdělávání,-  dalšího vzdělávání- a studijních směrů se zaměřením v oblastech moderní  IT-, mediální technologie a management-témat jakož i provádění výzkumných-, studijních a pilotních projektů.

E-Mail: institut@mediaproject.de
WEB: http://bildung.mediaproject.de/